Oudercommissie

Samenstelling

De oudercommissie van Buitenlust bestaat uit 6 ouders. Zowel het kinderdagverblijf als de BSO is hierin vertegenwoordigd. Binnen de oudercommissie zit een voorzitter, een notulist en een penningmeester.

Algemene informatie oudercommissie

Rol van de oudercommissie
Het doel van de oudercommissie is de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Zij denken mee en geven advies zodat de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk behartigd worden. Daarnaast zijn zij ook een aanspreekpunt voor alle ouders met (een) kind(eren) op de BSO of het kinderdagverblijf. De OC vormt in feite een schakel tussen Buitenlust en de ouders.

Werkwijze  

Eens in de 2 maanden komen de OC en de directie samen om verschillende onderwerpen van de agenda te bespreken. Zo checken zij jaarlijks de tariefwijziging en evalueren zij regelmatig het pedagogisch beleid. Ook de jaarlijkse Buitenlust dag wordt door de OC mee georganiseerd.   

Overige informatie

Wanneer er een ouder uittreed wordt er via de mail of de nieuwsbrief een oproep gedaan voor nieuwe leden.

Als ouder kunt u bij de OC uw vragen, opmerkingen en ideeën met betrekking tot de kinderopvang kwijt. De oudercommissie is te benaderen via: oudercommissie@kinderopvangbuitenlust.nl