KDV Buitenlust

Kinder Dag Verblijf Buitenlust

” Wij vinden het vanzelfsprekend dat kinderen in contact staan met de natuur. Kinderen leren hiermee omgaan op een leuke, ongedwongen en educatieve manier. “

Onze gedachte over kinderopvang

Wij onderscheiden ons vooral in veel ruimte voor de kinderen en het overbrengen van alles wat de natuur te bieden heeft.

Wat wij belangrijk vinden is kwaliteit, professionaliteit en individuele aandacht. Wij onderscheiden ons vooral in veel ruimte voor de kinderen, het overbrengen van alles wat de natuur te bieden heeft en alle facetten van de seizoenen. Wij vinden het vanzelfsprekend dat kinderen in contact staan met de natuur. Dit kan bij Kinderopvang Buitenlust door middel van de dagelijkse verzorging van de dieren, het onderhouden van de moestuin en het ontdekken en spelen met natuurlijke materialen in en om de kinderopvang. Hierbij staat respect voor de omgeving, dus ook andere kinderen en pedagogisch medewerk(st)ers, de dieren en natuur centraal.

Kinderen leren hiermee omgaan op een leuke, ongedwongen en educatieve manier. Aan de hand van de interesses van de kinderen sluit de pedagogisch medewerk(st)er hierop aan en ondersteund waar nodig. In de groep proberen we zo kind volgend mogelijk te werken met het collectieve groepsgevoel in acht nemend. We nemen de kinderen mee in de dagelijkse klussen van de boerderij en indien mogelijk en als de interesse er is vanuit de kinderen mogen ze meehelpen hierin.

Bij kinderopvang Buitenlust willen we de kinderen leren om goed om te gaan met de omgeving. Zuinig zijn op de natuur, het goed verwerken van afval en spaarzaam omgaan met materiaal en grondstoffen hoort hier ook bij. Het hergebruik van materiaal, denk aan speelgoed een tweede leven geven of met afvalhout een mooi nieuw spelelement maken vinden wij belangrijk mee te geven aan de kinderen. Zo leren de kinderen ook creatief om te gaan met materiaal en zal er minder verspilling zijn op kinderopvang Buitenlust.

De volledige versie van het pedagogisch beleid en het veiligheids- en gezondheidsbeleid is op te vragen bij Buitenlust

Kinderopvang voor..

Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit kinderen uit dorpskernen Loon op Zand, Kaatsheuvel, de Moer, Udenhout, Waalwijk, Dongen en Tilburg.

Wij bieden opvang aan:

  • Voltijdse kinderopvang
    Kinderen van 0 tot 4 jaar in drie groepen van 12 tot 16 kinderen.
  • Peuteropvang combinatie dinsdag en donderdag (08:00 tot 13:00)
    Kinderen van 2,5 tot 4 jaar in een groep met maximaal 16 kinderen
  • BSO voor schoolgaande kinderen in de middaguren.
    Kinderen van 4 tot 12 jaar in twee groepen van 20 kinderen.